Sunday, 6 May 2018

Sunday, 25 February 2018

Waffen-SS Riflemans #1

First two riflemans from Early War Waffen-SS set.

Pierwszych dwóch strzelców z zestawu Early War Waffen-SS.
Sunday, 22 October 2017

Monday, 18 September 2017

Sunday, 10 September 2017

Lorien Swords

Next miniatures for Galadhrim army, this time equiped with swords.
 Kolejne modele z armii Galadhrimów, tym razem wyposażonych w miecze.


Tuesday, 5 September 2017