Sunday, 22 October 2017

Monday, 18 September 2017

Sunday, 10 September 2017

Lorien Swords

Next miniatures for Galadhrim army, this time equiped with swords.
 Kolejne modele z armii Galadhrimów, tym razem wyposażonych w miecze.


Tuesday, 5 September 2017

Saturday, 19 August 2017

Unexpected gift

Since I took a first steps in  scale modeling and miniatures painting, i  never get enough learning.
I almost always search and learn new things, which improve my painting, and help me to be a better painter.
I'm big fan of Mig Jimenez and color modulation technique, so this book was one of my "must have" in this year. Not only for this one particular technique, but also because general subject of this book is how to applying light and colors to models.
Yesterday, to my great surprise, my friends made me a gift. And now, I'm a happy owner of one copy of this book.
So, another for collection of Miguel books.Odkąd zajmuję się modelarstwem i malowaniem , nigdy nie mam dość nauki. Cały czas staram się szukać i uczyć nowych rzeczy, które usprawnią moje malowanie i pomogą być coraz lepszym w tym co robię.
Jestem wielkim fanem Miga Jimeneza oraz techniki tzw. color modulation, więc niniejsza książka była na liście tegorocznych "muszę to mieć". Nie tylko z powodu tej jednej techniki, ale także z uwagi na tematykę operowania światłem i kolorem.
Wczoraj, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu,  moi przyjaciele zrobili mi prezent. I od teraz jestem szczęśliwym posiadaczem egzemplarza tej książki.
Tak więc kolejna do kolekcji książek Miguela.
Sunday, 13 August 2017

WIP #1/2017

My holiday is over. Time to back to work, and of course painting.
I choose to paint one of my Galadhrim Warriors box.
I think that will be a last project in this year, from Lord of  the Rings miniatures, which contain numerous warriors miniatures. My first Bolt Action army waiting in a queue, some heroes for LOTR and I have plans to buy a Warhammer 40k 8ed starter set. And I dont forget about several wargaming terrain projects. 
It will be busy second half of the year. Lot of painting and lot of fun as well.

So, let's start painting!


Mój urlop właśnie się skończył. Czas wracać do pracy i oczywiście do malowania.
Mój wybór padł na jeden z moich zestawów Galadhrim Warriors.
Myślę że będzie to ostatni projekt w tym roku dla systemu Władca Pierścieni, zawierający wiele modeli wojowników.
W kolejce czeka już moja pierwsza armia do systemu Bolt Action, kilku bohaterów do Władcy Pierścieni, a w planach jest jeszcze zakup startera do 8 edycji Warhammera 40k. Nie zapominam też o kilku projektach dotyczących makiet do gier bitewnych. 
To będzie pracowita, druga połowa roku. Dużo malowania i dużo zabawy.

Więc, zaczynamy malowanie!