Monday, 23 July 2018

They have a Cave Troll....

"...For the moment they are hanging back, but there is something else there. A great cave-troll, I think, or more than one. There is no hope of escape that way."
          - Gandalf, The Bridge of Khazad Dum


 Finished miniature from Mines of Moria starter set.

Ukończony model z zestawu startowego Kopalnie Morii.


Friday, 20 July 2018

Remnants of the past - MAD-3R Marauder

I bought my first miniatures game in 1996 (yes, I am that old :) )
The game was called BattleTech, made by Fasa/Encore Corp.
The MAD-3R was, and still is one of my favourite Mech on the battlefield.
In that times a plastic was horrible, so I give up to perfect clean the model and focus to have fun of painting it :)
I have lot of fun and I remembered hundreds of  hours spent on playing this game :)


Swoją pierwszą grę figurkową kupiłem w 1996 roku (tak, jestem tak stary :) )
Tą grą był BattleTech wydany przez korporacje Fasa i Encore.
MAD-3R był wtedy i nadal jest moim ulubionym Mechem na polu bitwy.
Ówczesny plastik był straszny, więc dałem sobie spokój z perfekcyjnym wyczyszczeniem modelu a raczej skupiłem się na zabawie przy jego malowaniu.
Miałem świetną zabawę i przypomniały mi się setki godzin spędzone przy tej grze :)Sunday, 17 June 2018

Ruined house

Ruined house from Bolt Action "Band of Brothers" core set.

Zniszczony budynek z zestawu podstawowego do Bolt Action "Band of Brothers".Sunday, 6 May 2018

Sunday, 25 February 2018

Waffen-SS Riflemans #1

First two riflemans from Early War Waffen-SS set.

Pierwszych dwóch strzelców z zestawu Early War Waffen-SS.
Sunday, 22 October 2017